شناسه : 157608918

بازدیدفرماندار یزد ازواحد تولیدی روغن موتور


فرماندار یزد درادامه سلسله بازدید ها از واحد های صنعتی ازواحد تولیدی پترو صنعت مستقر در بخش زارچ بازدید کرد .

فرماندار یزد درادامه  سلسله بازدید ها از واحد های صنعتی ازواحد تولیدی پترو صنعت مستقر در بخش زارچ بازدید کرد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد؛ "سید محمد رستگاری "به اتفاق معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و بخشدار زارچ ازواحد تولیدی پترو صنعت تولید کننده روغن موتور و روغن صنعتی مستقر در بخش زارچ بازدید کرد .
فرماندار یزد در این بازدیددرجریان فعالیت ونحوه کارخطوط تولید و همچنین مسائل و مشکلات مرتبط باآن قرارگرفت و دستور بررسی و پیگیری آنها را صادر کرد.


آدرس کوتاه :