شناسه : 162267304

بازدیدفرماندار یزدازشیرینی سرای حاج خلیفه جلائی


«سید محمد رستگاری» فرماندار یزد به اتفاق معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ضمن بازدیداز شیرینی سرای حاج خلیفه جلائی با حاج محمد علی جلائی رییس سابق اتحادیه صنف قنادان وشیرینی فروشان یزد دیدار وگفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد; دراین دیدارصمیمی فرماندار یزد از زحمات وخدمات ارزنده حاج محمد علی جلائی رئیس سابق اتحادیه صنف قنادان وشیرینی فروشان درمدت تصدی مسئولیت در اتحادیه مذکورتقدیر وتشکر به عمل آورد.


آدرس کوتاه :