شناسه : 158895288

بازدیدفرماندار ازپارک علم وفناوری یزد


️فرماندار یزد روز پنج شنبه پنجم تیر 99 از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد "سید محمد رستگاری" با حضور در پارک، از مرکز نوآوری و شرکتهای پارس زیگ ماد یزد و فن آوری و مهندسی طیف زمین  بازدید کرد.
وی همچنین در جلسه ای با محمدمهدی لطفی، رئیس پارک در خصوص زمینه های همکاری مشترک و عقد تفاهم نامه همکاری مذاکره کرد.


آدرس کوتاه :