شناسه : 159866923

بازدیدفرماندار ازمجتمع فنی ایمن کاران اکرم آباد


فرماندار یزد روز شنبه بیست ودوم آبان ماه 99 از مجتمع فنی ایمن کاران درروستای اکرم آباد بخش مرکزی یزد بازدیدکرد.

سید محمد رستگاری درابتدای  حضور در  مجتمع فنی ایمن کاران  ، از بخشهای مختلف این مرکز بازدیدواز نزدیک با فعالیت های آنها آشنا شد.
در ادامه  مدیر  این مرکز فنی ضمن تشریح زمینه فعالیت ،از برخی مشکلات ومسائل این واحد سخن گفت ..
فرماندار یزد پس از شنیدن موارد مطروحه دستورات لازم در جهت پیگیری حل مشکلات را در اسرع وقت داد.


آدرس کوتاه :