شناسه : 159467778

بازدیدفرمانداریزد از مراحل اجرای طرح خروج دام و طیور از مناطق مسکونی شهر یزد


سیدمحمد رستگاری» فرماندار یزد در بازدید از اجرای طرح خروج دام و طیور و پاکسازی مناطق مسکونی شهر یزد در محله صدرآباد و مناطق همجوار؛ از اقدامات صورت گرفته قدردانی و بر تداوم این برنامه و توجه به حرکت در مسیر رضایت شهروندان تاکید کرد

 

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، «سیدمحمد رستگاری» فرماندار یزد در  بازدید از اجرای طرح خروج دام و طیور و پاکسازی مناطق مسکونی شهر یزد در محله صدرآباد و مناطق همجوار؛  از اقدامات صورت گرفته  قدردانی و بر تداوم این برنامه و توجه به حرکت در مسیر رضایت شهروندان تاکید کرد.

»محمدرضا دشتی» رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد نیز در این بازدید گزارشی از ابعاد مختلف اجرای این طرح ارائه و تقویت بهداشت عمومی، ساماندهی مشاغل و رعایت حقوق شهروندی را از اثرات مثبت اجرای آن دانست.


آدرس کوتاه :