شناسه : 157691125

بازدیداعضای کمیته ویژه نظارت براماکن عمومی شهرستان یزد ازاماکن برون شهری


معاون توسعه وبرنامه ریزی فرمانداری یزدبه همراه اعضای کمیته ویژه نظارت براماکن عمومی ازاماکن برون شهری شهرستان یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، به منظور افزایش نظارت براماکن عمومی از اماکن  بین راهی،نمازخانه ها، جایگاههای  سوخت، واحدهای پذیرایی واقامتی و.... درکلیه محورهای ارتباطی شهرستان صبح روز چهارشنبه بیست وسوم مردادماه بازدید مشترکی  با حضورمهدی حاج حیدری معاون فرماندار یزد واعضای کمیته ویژه نظارت براماکن عمومی شهرستان  ازاماکن برون شهری یزد صورت گرفت.
در حاشیه این دیدار مهدی حاج حیدری معاون برنامه ریزی وتوسعه فرماندار ی یزد از تلاش ها و همدلی و تعامل اعضای ستاد خدمات سفر نوروز 1398تشکرو لزوم برنامه‌ریزی به منظور خدمات رسانی مطلوب و مناسب به مسافرین و گردشگران  در کلیه محورهای ارتباطی شهرستان و راههای بین جاده‌ای و همچنین اماکن داخل شهری اشاره و بر ضرورت ارائه خدمات کیفی در نظارت بیشتر و خدمات به ویژه ضرورت  آرامش  ونشاط برای مسافرین تاکید نمود .


آدرس کوتاه :