شناسه : 699822

بازديد نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي از ستاد انتخابات شهرستان يزد


به گزارش كميته تبليغات واطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد ، جوكار نماينده مردم يزد وصدوق در مجلس شوراي اسلامي باتفاق اعضاي هيأت اجرايي چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا شهرستان يزد از ستاد انتخابات شهرستان بازديد كرد.

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :