شناسه : 693935

بازديد نماينده محترم يزد و صدوق از فرمانداري يزد


صبح امروز مهندس اولياء نماينده محترم مردم  يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي از فرمانداري يزد بازديد نمودند ،سپس در  جلسه اي با حضور فرماندار بر توجه به وضع محلات ، جمعيت شهرستان و رسيدگي به مشكلات مردم تاكيد نمودند. سيفي فرماندار نيز ضمن ارائه گزارشي از برنامه هاي دردست اقدام به رعايت عدالت در توزيع اعتبارات و رسيدگي به مشكلات مردم قول مساعد داد.                                                                                      

صبح امروز مهندس اولياء نماينده محترم مردم  يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي از فرمانداري يزد بازديد نمودند ،سپس در  جلسه اي با حضور فرماندار بر توجه به وضع محلات ، جمعيت شهرستان و رسيدگي به مشكلات مردم تاكيد نمودند.
سيفي فرماندار نيز ضمن ارائه گزارشي از برنامه هاي دردست اقدام به رعايت عدالت در توزيع اعتبارات و رسيدگي به مشكلات مردم قول مساعد داد.
 
                                                                                   
آدرس کوتاه :