شناسه : 21774583

بازديد معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از پروژه هاي شهرك صنعتي يزد


معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران صبح امروز از دو پروژه شهرك صنعتي يزد بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، سيد علي سيد ابريشمي صبح امروز به همراه فرماندار يزد،‌رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان از دو پروژه شهرك صنعتي يزد بازديد كرد.

معاون وزير صنعت،‌ معدن و تجارت ابتدا از پروژه تصفيه خانه فاضلاب مشترك شهرك صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي يزد بازديد و در جریان روند عمليات اجرايي اين پروژه قرار گرفت.

ايستگاه پمپاژ فاضلاب خام، دانه گيري هوازي و چربيگيري، متعادل سازي، ته نشيني، ايستگاه پمپاژ پساب، تغليظ لجن از مهمترين واحدهاي فرآيندي در اين پروژه است.

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران همچنين از قسمت هاي منطقه ويژه اقتصادي بازديد كرد.

وي در ادامه ضمن بازديد از ساختمان مركز خدمات فناوري و كسب و كار شهرك صنعتي يزد بر اجرای هر چه سریعتر پروژه مذکور تاکید کرد.


آدرس کوتاه :