شناسه : 139992903

بازديد معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري از پروژه نيمه تمام ساختمان فرمانداري


صبح امروز معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري از پروژه نيمه تمام ساختمان فرمانداري واقع در بلوار دانشجو بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد صبح امروز"محمد جواد آقايي" معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري با همراهي "محسن مسئله گو" كارشناس عمراني فرمانداري از پروژه نيمه تمام ساختمان فرمانداري واقع در بلوار دانشجو بازديد كرد.

وي در اين بازديد پس از مرور پيشينه پيشرفت فيزيكي پروژه در سالهاي گذشته و بررسي علل توقف كار و موانع موجود براي اتمام كار اين ساختمان، قول مساعد داد با جديت تمام كار ادامه و تكميل اين پروژه را پيگيري نمايد.

 لازم به ذكر است كار ساخت اين ساختمان از خردادماه 1393 آغاز شده و تا كنون تنها 25% پيشرفت فيزيكي داشته است.


آدرس کوتاه :