شناسه : 72378340

بازديد معاون فني و امور عمراني فرماندار يزد از پروژه هاي مشترك شهرداري يزد و شاهديه


معاون فني و امور عمراني فرماندار يزد به همراه اعضاي شوراي اسلامي شهرستان يزد از پروژه هاي در دست اقدام مشترك شهرداري هاي يزد و شاهديه بازديد كرد.


آدرس کوتاه :