شناسه : 46557549

بازديد معاون فني و امور عمراني فرمانداري يزد از مخزن 500 متر مكعبي آب پساب
آدرس کوتاه :