شناسه : 702184

بازديد معاون استاندار از ستاد تسهيلات نوروزي فرمانداري يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد در اين بازديد...

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي فرمانداري يزد  در اين بازديد كه با حضور معاون سياسي امنيتي و مدير كل سياسي و انتخابات استانداري يزد انجام شد .سيفي فرماندار يزد گزارشي پيرامون امكانات و منابع در اختيار مهمانان نوروزي و فعاليتهاي ستاد ارائه نمود در ادامه دشتي از فعاليتهاي صورت گرفته از سوي فرمانداري تقدير و تشكر نمود .

در پايان از اماكن مسجد جامع ،باغ دولت آباد و آتشكده زرتشتيان بازديد بعمل آمد و از نزديك در جريان امكانات ارائه شده قرار گرفتند و همچنين با مذاكره با چند نفر از مهمانان نظر آنان از نحوه خدمات رساني ستاد تسهيلات سوال نمودند كه مهمانان اظهار رضايت نمودند.

 

آدرس کوتاه :