شناسه : 77036908

بازديد مشترك بازرسان كارگروه آرد و نان از نانوایی‌های منطقه آزادشهر


بازرسان كارگروه آرد و نان به‌منظور ارزيابي وضعيت پخت نان در شهر يزد از نانوایی‌های منطقه آزادشهر بازديد كردند. گفتني است اين بازديدها به‌صورت دوره‌ای از تمامي مناطق سطح شهر يزد صورت می‌گیرد.


آدرس کوتاه :