شناسه : 102074466

بازديد فرماندار يزد دوازدهمین نمايشگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات


فرماندار يزد از داوزدهمين دوره نمايشگاه فناور اطلاعات و ارتباطات يزد (کامیتکس) بازديد نمود.


آدرس کوتاه :