شناسه : 153634417

بازديد فرماندار يزد از موسسه كوثر


"سيد محمد رستگاري "فرمانداريزد از مجتمع فرهنگي، تفريحي و ورزشي كوثر یزد بازدید كرد.

"سيد محمد رستگاري "فرمانداريزد از مجتمع فرهنگي، تفريحي و ورزشي كوثر یزد بازدید كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد" سيد محمد رستگاري "فرمانداريزد به‌اتفاق محمدجواد آقايي معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري ضمن ديدار با مهندس پور فلاح مدیرعامل و دیگر مسئولين اين موسسه از مجتمع فرهنگي، تفريحي و ورزشي كوثر یزد بازدید كردند.

در اين بازديد پور فلاح در خصوص اقدامات صورت گرفته در مجتمع فرهنگي، تفريحي و ورزشي كوثر يزد (كاريزلند)توضيحاتي ارائه کرد و افزود : هدف از ايجاد اين مجتمع كه در مساحت دو هزار هكتار در مجاورت جاده يزد به تفت واقع‌شده است، كمك به تأمین منابع مالي طرح انتقال آب استان يزد با توجه به بحران كم‌آبي استان است.

اين مجتمع بزرگ داراي پرديس‌هاي متعددي اعم از باغ ويلا، پرديس سلامت، ورزشي، فرهنگي، آموزشي و تجاري و نمايشگاهي است.


آدرس کوتاه :