شناسه : 22333034

بازديد فرماندار يزد از كارخانه كاشي كوير يزد
آدرس کوتاه :