شناسه : 101454779

بازديد فرماندار يزد از كارخانه آرد روشن


فرماندار يزد به همراه معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري و رئيس اداره برنامه ريزي از كارخانه آرد روشن يزد بازديد نمود. لازم بذكر است با اجراي طرح توسعه در اين واحد توليدي، ضمن اشتغال زايي براي 100 نفر، روزانه 850 تن انواع آرد نيز در اين كارخانه توليد مي شود.


آدرس کوتاه :