شناسه : 28029156

بازديد فرماندار يزد از شركت تعاوني كشاورزي دامداران شهرستان يزد


فرماندار يزد از شركت تعاوني كشاورزي دامداران شهرستان يزد بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،‌" محمود شاكري شمسي " فرماندار به همراه " شهابي پور " معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري، " اسماعيلي " رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان ضمن بازديد از شركت تعاوني كشاورزي دامداران شهرستان يزد از نزديك در جريان توليد و توزيع خوراك دام قرار گرفت.


آدرس کوتاه :