شناسه : 88951241

بازديد فرماندار يزد از ستاد خدمات سفر بخش زارچ


فرماندار يزد و بخشدار بخش زارچ از جاذبه هاي گردشگري بخش زارچ بازديد و با مسافرين و دست اندركاران ستاد خدمات سفر اين بخش ديدار و گفتگو كردند.


آدرس کوتاه :