شناسه : 71187517

بازديد فرماندار يزد از راه روستايي طامهر و روستاي دربيد


فرماندار يزد از راه جديد روستاي طامهر و پروژه هاي روستاي دربيد از توابع بخش زارچ بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،‌ " محمود شاكري شمسي " به همراه بخشدار زارچ از راه جديد روستاي طامهر بازديد كرد.

شايان ذكر است اين پروژه با اعتباري بالغ بر 7 ميليارد ريال به طول 5 كيلومتر از اعتبارات استاني و ماده 180 تأمين شده است.

با اجراي اين پروژه راه روستا از 18 كيلومتر از مسير كاهش يافته است.

فرماندار يزد در ادامه نيز با حضور در روستاي دربيد از پروژه هاي عمراني اين روستا نيز بازديد نمود.


آدرس کوتاه :