شناسه : 64895792

بازديد فرماندار يزد از انتخابات اتحاديه هاي صنفي شهرستان يزد


فرماندار يزد به همراه معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري يزد از روند برگزاري انتخابات 17 اتحاديه صنفي شهرستان يزد بازديد كرد.


آدرس کوتاه :