شناسه : 694015

بازديد فرماندار يزد، از شركت تعاوني همياري دهياري هاي شهرستان يزد


صبح امروز يك شنبه مورخ 09/03/1389 ، سيفي ـ فرماندار يزد ـ به اتفاق طبايي ـ بخشدار مركزي ـ از شركت تعاوني همياري دهياري ها بازديد و سپس در جلسه اي با مدير عامل ، شركت نمود. در اين جلسه، حر زاده، گزارشي از اقدامات شركت كه از سال 1386 تاسيس شده تا كنون؛ ارائه نمود. همچنين فرماندار يزد، در جمع كاركنان شركت، بيست و يكمين سالروز ارتحال حضرت امام (ره) را گرامي داشته و استقلال و آزادي كشور را از بركت نهضت حضرت امام (ره) و شهدا دانستند و به دليل حساس بودن كار اين شركت، رعايت امانت داري و خدمات رساني بهتر، سريع‌تر و ارزان‌تر را خواستار شد. سيفي در ادامه خدمت رساني به قشر زحمتكش روستايي را به عنوان نعمت ياد كرد و داراي پاداش بزرگ از خداوند دانست. قابل ذكر است شركت تعاوني همياري دهياري شهرستان متشكل از 11 دهياري كه در راستاي خدمات رساني به روستاييان تحت پوشش بخش مركزي يزد فعاليت مي كنند.                                                                    

صبح امروز يك شنبه مورخ 09/03/1389، سيفي ـ فرماندار يزد ـ به اتفاق طبايي ـ بخشدار مركزي ـ از شركت تعاوني همياري دهياري ها بازديد و سپس در جلسه اي با مدير عامل ، شركت نمود. در اين جلسه، حر زاده، گزارشي از اقدامات شركت كه از سال 1386 تاسيس شده تا كنون؛ ارائه نمود.
همچنين فرماندار يزد، در جمع كاركنان شركت، بيست و يكمين سالروز ارتحال حضرت امام (ره) را گرامي داشته و استقلال و آزادي كشور را از بركت نهضت حضرت امام (ره) و شهدا دانستند و به دليل حساس بودن كار اين شركت، رعايت امانت داري و خدمات رساني بهتر، سريع‌تر و ارزان‌تر را خواستار شد.
سيفي در ادامه خدمت رساني به قشر زحمتكش روستايي را به عنوان نعمت ياد كرد و داراي پاداش بزرگ از خداوند دانست.
قابل ذكر است شركت تعاوني همياري دهياري شهرستان متشكل از 11 دهياري كه در راستاي خدمات رساني به روستاييان تحت پوشش بخش مركزي يزد فعاليت مي كنند.
                                                                   
آدرس کوتاه :