شناسه : 153483207

بازديد فرماندار از روند توزيع ميوه تنظيم بازار شب عيد


فرماندار يزد از روند توزيع ميوه تنظيم بازار از محل سردخانه تا مراكز عرضه سطح شهر يزدبازديد كرد.

فرماندار يزد از روند توزيع ميوه تنظيم بازار از محل سردخانه تا مراكز عرضه سطح شهر يزدبازديد كرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری يزد؛"سيد محمد رستگاري" فرماندار يزد به همراه معاون فرماندار و مدير سازمان تعاون روستایی استان یزد از روند توزیع ميوه تنظيم بازار شب عيد از محل سردخانه تا مراكز عرضه سطح شهر بازديد كرد .


آدرس کوتاه :