شناسه : 153505718
گزارش تصويري:

بازديد فرماندار از بخشداري مركزي يزد


فرمانداريزد به همراه معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري از بخشداري مركزي يزد بازديدكرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،صبح امروز"سيد محمد رستگاري " فرمانداريزد به همراه محمد جواد آقايي معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري از بخشداري مركزي يزد بازديدكرد.


آدرس کوتاه :