شناسه : 693223

بازديد فرماندار از اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان يزد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، عزيزالله سيفي فرماندار يزد از اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان يزد بازديد و از نزديك در جريان روند اقدامات انجام شده اين نهاد قرار گرفت.

عزيزالله سيفي با اشاره به اينكه کتابخانه ها در توسعه فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی و سیاسی جامعه و حفظ و پیشبرد آموزش رسمی و فردی و مطالعه در هنگام فراغت نقش چشمگیری دارند افزود : بايد در اين زمينه اقدامات لازم صورت پذيرد تا در آينده اي نزديك همه شهروندان بتوانند از امكانات كتابخانه ها به نحو مطلوب وشايسته استفاده كنند. .

فرماندار فعاليتهاي انجام شده در اين چند سال اخير را مثبت ارزيابي كرد و تصريح كرد در ايران با توجه به گسترش شبكه كتابخانه هاي عمومي در شهرها و روستاها ، مي توان مواد مورد نياز براي نوسوادان و كم سوادان جامعه را از اين طريق  فراهم ساخت و در آينده ي نزديك شاهد ريشه كن شدن بي سوادي درايران باشيم.

در اين ديدار پارسائيان مدير كل كتابخانه هاي عمومي استان يزد ضمن تقدير و تشكر از مسئولين به سبب توجه عميق به اين نهاد و مسئله كتاب  و كتابخواني گزارشي از اقدامات انجام شده در توسعه و گسترش كتابخانه هاي استان يزد ارائه كرد.

سيفي در پايان از آقاي پارسائيان به عنوان يكي از مديران جوان و كوشا ياد كرد و از ايشان و پرسنل اين نهاد خواست با تمام تلاش خود بسترهاي لازم در توسعه و گسترش فرهنگ كتاب و كتابخواني را فراهم آوردند.

 

آدرس کوتاه :