در ادامه بازديد هاي نوروزي فرماندار يزد:

بازديد فرمانداريزد از پايانه مسافربري غدير

" سید محمد رستگاری "فرماندار یزد ،"فخرالسادات خامسی هامانه "مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد،"فاطمه دانش" مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد در بازدید نوروزی از پايانه مسافربري غدير يزدبازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد:"سید محمد رستگاری "فرماندار یزد ،"فخرالسادات خامسی هامانه "مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد،"فاطمه دانش" مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزددر بازدید نوروزی با همراهي محمدرضاشفیعی رئيس سازمان حمل و نقل بار ومسافر شهرداري يزداز پايانه مسافربري غدير بازديد وضمن عرض خداقوت، سال جديد را به پرسنل اين پايانه و رانندگان حاضر تبريك گفتند .