شناسه : 702624

بازديد سيفي فرماندار يزد از نمايشگاه يادواره شهداي بخش مركزي يزد


عزيزالله سيفي فرماندار يزد در معيت طبايي بخشدارمركزي،معاونين فرماندارو مسئول حراست فرمانداري از نمايشگاه يادواره شهداي بخش مركزي يزد كه در حاشيه محل برگزاري يادواره (امامزاده دهنو)برپا شده بازديد نمودند

 

آدرس کوتاه :