شناسه : 141305498

بازديد سرپرست فرمانداري يزد از دبستان غدير در روستاي سيد ميرزا


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، "عباس حيدري"سرپرست فرمانداري به اتفاق"زارع زاده"مديركل امور اتباع ، "محمد علي جعفري" معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي و "آقايي"معاون هماهنگي امور عمراني از دبستان غدير واقع در روستاي سيد ميرزا از توابع بخش مركزي بازديد و پس از رصد كمبودهاي تجهيزاتي اين مدرسه و استماع مشكلات معلمان شاغل در اين آموزشگاه ، ابراز اميدواري كرد معوقات معلمان بزودي پرداخت و بروز مي شود و بيمه اين معلمان نيز در دست پيگيري و اقدام است.

آدرس کوتاه :