شناسه : 75299471

بازديد سرپرست فرمانداري يزد از بخشداري هاي مركزي و زارچ


سرپرست فرمانداري يزد به همراه معاون فني و امور عمراني فرمانداري از بخشداري هاي مركزي و زارچ بازديد نمود.


آدرس کوتاه :