بازديد سرپرست فرمانداري يزد از بخشداري مركزي

صبح امروز سرپرست فرمانداري به اتفاق معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري و بخشدار زارچ از بخشداري مركزي بازديد كرد.

به گزارش رابط عمومي فرمانداري يزد، صبح امروز"عباس حيدري" سرپرست فرمانداري به اتفاق "مهدي حاج حيدري"معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري و "عليرضا عرشيان"بخشدار زارچ از بخشداري مركزي بازديد و ضمن حضور در اتاق كاركنان، با كارشناسان نيز ديدار و گفتگو كرد و در جريان وضعيت شغلي و وظآيف محوله آنان قرار گرفت .