شناسه : 142828809

بازديد سرپرست فرمانداري از مركز آموزشي درماني فرهنگيان يزد


سرپرست فرمانداري يزد صبح امروز به اتفاق معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي و معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري از مركز آموزشي درماني فرهنگيان يزد بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،"عباس حيدري"سرپرست فرمانداري صبح امروز به اتفاق"محمد علي جعفري" معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي و "محمد جواد آقايي"معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري، از مركز آموزشي درماني فرهنگيان يزد بازديد و با "عباسعلي ايماني" رئيس اين مركز ديدار و گفتگو كرد.

وي در طول اين بازديد از بخش ماموگرافي اين مركز درماني كه بصورت خيري توسط "رضا شيشيه بري" خير بنام يزدي تجهيزشده نيز ديدن كرد.

گفتني است ، مركز آموزشي درماني فرهنگيان يزد با 50 نفر پرسنل در سه طبقه با خدماتي در حوزه دندانپزشكي ، آزمايشگاهي و درمان تخصصي و فوق تخصصي مشغول خدمات رساني به فرهنگيان و بازنشستگان بصورت رايگان و براي مردم عادي با تعرفه دولتي مي باشد و اميد مي رود با تكميل طبقه سوم و راه اندازي و تجهيز بخش دي كلينيك اين درمانگاه تا پايان اسفندماه سال جاري، در خصوص انجام عمل هاي جراحي سرپايي نيز بتواند خدمات شاياني به شهروندان ارائه نمايد.


آدرس کوتاه :