شناسه : 703104

بازديد سرزده سيفي فرماندار يزد از نانوايي هاي سطح شهر


عزيزالله سيفي فرماندار يزد در معيت اعضاي کميسيون تعزيرات و آرد ونان يزد بطور سرزده از پنج نانوايي سطح شهربازديد نمودو از نزديك با مردم به گفتگو پرداخت.دو محل بازديد از طرف خبرنگاران پيشنهاد شد

 

آدرس کوتاه :