شناسه : 129981832

بازديد سرزده سرپرست فرمانداري يزد از چندين واحد نانوايي سطح شهر يزد


سرپرست فرمانداري يزد و معاون برنامه ريزي ، اداري و مالي از چندين واحد نانوايي سطح شهر يزد بازديد نمود.

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ؛ عباس حيدري سرپرست فرمانداري  به همراه حاج حيدري معاون برنامه ريزي ، اداري و مالي ، بامداد امروز از چندين واحد نانوايي در سطح شهر يزد بصورت سرزده بازديد نمود . در اين بازديد معيارهاي مربوط به ارتقاي كيفيت و رعايت استانداردهاي مورد نظر از جمله وزن قانوني ، رعايت موازين بهداشتي ، ساعت كاري و نرخنامه مدنظر قرار گرفت .


آدرس کوتاه :