شناسه : 141036865

بازديد سرزده سرپرست فرمانداري از كميته امداد امام خميني (ره)منطقه 2 شهرستان يزد


صبح امروز "عباس حيدري"سرپرست فرمانداري با همراهي "حاج حيدري"معاون برنامه ريزي و توسعه، "آقايي"معاون هماهنگي امور عمراني "محمود زارع "و"سيد محسن مسئله گو"كارشناسان فرمانداري بطور سرزده از كميته امداد منطقه 2 بازديد و با كارشناسان، مراجعان و رئيس اين اداره ديدار و گفتگو كردند.

آدرس کوتاه :