شناسه : 694255

بازديد رئيس ستاد انتخابات استان از ستاد انتخابات شهرستان يزد


به گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهر يزد غلامحسين دشتي رئيس ستاد انتخابات استان همزمان با آغاز ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از ستاد انتخابات شهرستان يزد بازديد كرد .

غلامحسين دشتي دراين بازديد گفت : بعد از صدور فرمان شروع فعاليتهاي انتخابات از سوي وزيرمحترم كشور كه در نخستين گام با ثبت نام از داوطلبين صورت ميگيرد فعاليتهايي در چهار حوزه اصلي استان يزد كه شامل يزد اردكان مهريز تفت ميشود طبق هماهنگي صورت گرفته قبل از داوطلبين نام نويسي شد .

رئيس ستاد انتخابات استان اظهار كرد تاكنون در كمال آرامش فرآيندهاي ثبت نام در حال انجام شدن است كه بر اساس گزارشهاي واصله در بعضي حوزه ها به تناوب و در بعضي ديگر با حجم بيشتر افراد جهت نام نويسي مواجه شده است .

دشتي گفت : ثبت نام از داوطلبين از ساعت 8 صبح 3 دي ماه آغاز و به مدت 7 روز  و تا ساعت 17 روز 9 دي ماه ادامه خواهد داشت و به هيچ وجه اين مهلت تمديد نخواهد شد كه افراد مي توانند با مراجعه به چهار حوزه اصلي استان اقدام به ثبت نام نمايند .

عزيز ا... سيفي فرماندار هم چنين گفت : بحمد ا... بعد از صدور فرمان شروع انتخابات رسمي ستاد انتخابات  شهرستان يزد نيز عمليات ثبت نام از داوطلبين نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي را بدون هيچ مشكلي آغاز كرده است .

فرماندار دراين بازديد ضمن ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده تاكنون گفت : تمام  تجهيزات و زير سا ختهاي لازم در جهت برگزاري انتخاباتي با شكوه در شهرستان  يزد فراهم شده است .

آدرس کوتاه :