شناسه : 82556155

بازديد استاندار از ستاد سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان يزد


استاندار يزد از ستاد سرشماري عمومي نفوس ومسكن شهرستان يزد بازديد كرد و در جريان روند برگزاري اين طرح ملي در شهرستان يزد قرار گرفت.تصاوير اين رويداد را در ادامه ببينيد.


آدرس کوتاه :