شناسه : 140986646

بازديد از محل احداث تالار پذيرايي خويدك


"عباس حیدری"سرپرست فرمانداری به اتفاق"محمود زارع رشكوئيه"مديركل امور روستايي و شوراها، "مهدی حاج حیدری"معاون برنامه ریزی و توسعه و "محمد جواد برزگر" بخشدار مرکزی از محل احداث تالار پذيرايي خويدك بازدید و مقرر شد در خصوص حل مشكل پروانه ساخت و موضوع تغيير كاربري زمين اين تالار، در اولين فرصت جلسه اي در دفتر امور روستايي وشوراهاي استانداري يزد برگزار گردد.

آدرس کوتاه :