شناسه : 140927264

بازديد از عمليات اجرايي زير گذر ورودي روستاي فهرج


"عباس حیدری"سرپرست فرمانداری به اتفاق "مهدی حاج حیدری"معاون برنامه ریزی و توسعه و "محمد جواد برزگر" بخشدار مرکزی از عمليات اجرايي زير گذر ورودي روستاي فهرج بازدید و در خصوص آزادسازي شبكه برق روستا و ورودي زيرگذر فهرج، قول داد پیگیری های لازم صورت گیرد.

آدرس کوتاه :