شناسه : 139781820

بازديد از اقدامات انجام شده سازمان ساماندهي مشاغل شهر و فرآورده هاي كشاورزي استان اصفهان


روز چهارشنبه يازدهم مهرماه سرپرست فرمانداري يزد با همراهي معاون هماهنگي امور عمراني، معاون برنامه ريزي و توسعه ، رئيس اداره برنامه ريزي فرمانداري از اقدامات اجرايي سازمان ساماندهي مشاغل شهر و فرآورده هاي كشاورزي استان اصفهان بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، روز چهارشنبه يازدهم مهرماه "عباس حيدري"سرپرست فرمانداري يزد با همراهي "محمدجواد آقايي"معاون هماهنگي امور عمراني، "مهدي حاج حيدري"معاون برنامه ريزي و توسعه ، "محسن دهقان"رئيس اداره برنامه ريزي فرمانداري از اقدامات اجرايي سازمان ساماندهي مشاغل شهر و فرآورده هاي كشاورزي استان اصفهان در چندين حوزه اعم از؛ ميدان ميوه و تره بار، بازار گلها و پرندگان، ساماندهي واحدهاي اتحاديه صنفي خشكبار و خوار و بار فروش، كلينيك خودرو، فروشگاه هاي زنجيره اي كوثر و شهرك مشاغل مزاحم شهري، بازديد و با رئيس سازمان ساماندهي مشاغل شهر و فرآورده هاي كشاورزي استان اصفهان ديدار و گفتگو كرد.


آدرس کوتاه :