شناسه : 159396588
همايش دوچرخه سواری گراميداشت روز جهانی بدون خودرو شهرجهانی يزد

این همایش باحضورفرماندار،شهردار ومسوولين انتظامی و راهور يزد برگزار شد
آدرس کوتاه :