شناسه : 159728067
حضور سید محمد رستگاری فرماندار یزد در مراسم تجلیل ازکادر بهداشت و درمان در برنامه خدا قوت رادیو جوان

این برنامه دو‌شنبه سوم آذرماه مستقیم و به‌صورت زنده از بیمارستان شهید صدوقی یزد از رادیو جوان پخش شد
آدرس کوتاه :