شناسه : 160407051
ستاد انتخابات شهرستان يزد منتشر كرد:

آگهي ثبت نام از داوطلبان شوراهاي اسلامي شهرهاي يزد، حميديا، زارچ و شاهديه


ستاد انتخابات شهرستان يزد هم زمان با صدور دستور شروع فرايند برگزاري انتخابات ششمین دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، آگهي ثبت نام از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهرهاي يزد، حميديا، زارچ و شاهديه را منتشر كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،متن كامل اين آگهي ها كه به صورت جداگانه براي چهار شهر شهرستان يزد با امضاي «سید محمد رستگاری » فرماندار و رئيس هيئت اجرايي انتخابات شهرستان يزد انتشار يافته است به شرح ذيل مي باشد:

در اجراي ماده 48 قانون و ماده 45 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر بدين وسيله به اطلاع اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر يزد / حميديا / زارچ / شـاهـديه  مي رساند ثبت نام از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر از تاريخ 20/12/1399 تا 27/12/1399 جمعا به مدت 7 روز به عمل مي آيد . واجدين شرايط قانوني مي توانند همه روزه در وقت اداري با در دست داشتن مدارک زير به فرماندار مراجعه نمايند.

 1-اصل گواهى عدم سوء پيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد

2-اصل و تصوير كارت ملي

3-اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه عکسدار

4-اصل و تصوير كارت پايان خدمت يامدركى دال بر مشخص بودن وضعيت خدمت وظيفه عمومى

5-اصل و تصوير مدرک تحصيلى معتبر

6-دو قطعه عکس 4*3 جديد

7-اصل گواهى قبول استعفا براي اشخاصى كه مشمول ماده 32 قانون انتخابات باشند

 متذكر مي گردد به استناد ماده 30 قانون داوطلبان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند

 الف – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

  ب – حداقل سن 25 سال تمام

 ج – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه

د – ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ه - داشتن حداقل مدرک فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت و داشتن حداقل مدرک ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت.(برابر قانون اشخاص جانباز، آزاده يا فرزند و همسرشهيد ورزمندگان با حداقل شش ماه سابقه ي حضور در جبهه از يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار مي باشند.

 تبصره1 -كساني كه سابقه يك دوره كامل عضويت اصلى شورا را دارا باشند به شرطى كه در همان حوزه انتخابيه نامزد شوند ، از شرط مدرک تحصيلى معاف هستند.

تبصره2 -هيأتهاي اجرايي و نظارت در صورت ضرورت، تأييديه مدارک تحصيلي ثبت نام كنندگان را اخذ مي نمايند.

و- دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي ياكارت معافيت دائم از خدمت براي مردان

ز-داشتن سلامت جسمانى در حد برخورداري از نعمت شنوايى و گويايى و سلامت روانى ، حسب مورد با گواهى پزشکى قانونى

 تبصره 1 -اقليتهاي شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند

  تبصره 2 -اعضاي شوراها بايد در محدوده بخش حوزه انتخابيه خود سکونت اختيار نمايند . تغيير محل سکونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد . تبصره 3 -ارائه گواهي عدم سوءپيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از (3 (ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامي است. همڃنين به استناد ماده 32 قانون اشخاص زير بواسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در پست هاي زير شاغل نباشند:

1-رييس جمهور و مشاورين و معاونين وي ، نمايندگان خبرگان رهبري، وزرا ، معاونين و مشاورين آنان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، معاونان و مشاوران رييس مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراي نگهبان ، رييس قوه قضاييه ومعاونين ومشاورين وي، رييس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان ، رييس ديوان عدالت اداري ، رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي ، دادستان ديوان محاسبات ، رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين وي ، شاغلين نيروهاي مسلح ، رؤساي سازمان ها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح ، رييس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي ، دبير هيأت دولت ، رؤساي دفاتر سران سه قوه ، رؤسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي ، رؤساي دانشگاه ها (دولتى و غيردولتى) ، رييس دانشگاه آزاد اسلامي ، رؤساي كل و مديران عامل بانك ها ، رييس جمعيت هلال احمر و معاونين وي ، رييس بنياد مستضعفان و جانبازان ، سرپرست بنياد شهيد ، سرپرست بنياد مسکن ، سرپرست كميته امداد امام ، روساي سازمان ها ، مديران عامل شركت هاي دولتي ( مانند شركت مخابرات ، دخانيات .... ) سرپرست نهضت سواد آموزي ، رييس سازمان نظام پزشکي ايران ، رييس سازمان نظام مهندسى كشور و اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفى و هيات رييسه اتاق اصناف ايران ،مديران كل و سرپرستان ادارات كل ستادي مجلس شوراي اسلامى ، مديران كل تشکيلات ستادي وزارتخانه ها وسازمان ها و ادارات دولتي وساير رؤسا ، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشورتسري دارد جهت عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور.

2-استانداران و معاونين و مشاورين آنان ، فرمانداران و معاونين آنان ، شهرداران و معاونين آنان ،بخشداران ، مديران كل ادارات استانداري ، مديران كل ، سرپرستان ادارات كل ، معاونين ادارات كل ، دادستان ها ، داديارها ، باز پرس ها ، قضات ، روساي دانشگاه ها (دولتى و غير دولتى) و روساي شعب آنها ، روساي بانك ها ، رييس و اعضاي هيات مديره سازمان نظام پزشکى ، رييس و اعضاي هيات مديره سازمان نظام مهندسى، رييس و اعضاي هيات مديره اتاق اصناف ايران، رييس و اعضاي هيات مديره سازمان نظام مهندسى كشاورزي ، رييس و اعضاي هيات مديره سازمان نظام پرستاري، رييس و اعضاي هيات مديره كانون وكلا، روسا ،سرپرستان ومعاونين سازمان ها و شركت هاي دولتي و نهادها وموسسات دولتي ويا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير روسا ، مديران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتيب جهت عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محل خدمت

 

3-شهرداران ، مديران مناطق شهرداري ومؤسسات وشركت هاي وابسته و دهياران از عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت . همڃنين داوطلبان توجه نمايند برابر بند 4 ماده 32 قانون اعضاي شوراهاي اسلامى و شاغلان شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته و همچنین دهياران و شاغلان دهياري در طول مدت عضويت در شوراي اسلامى نمى توانند در مسئوليتهاي مذكوردر اين ماده مشغول به كار شوند.

ضمنا به استناد ماده 34 قانون هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمـي توانند هم زمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عـنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند . در غيراينصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و تا پايان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي گردند.

  سيدمحمد رستگاري فرماندار شهرستان يزد
آدرس کوتاه :