شناسه : 693453

ايستگاه نقاشي با موضوع سرشماري نفوس و مسكن90 درمدرسه ابويي نژاد يزد(گزارش تصويري)


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،ايستگاه نقاشي با موضع سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390 در مدرسه راهنمايي ابويي نژاد يزد برپا شده است .

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :