شناسه : 696307
فرماندار يزد:

ايجاد مدرسه قرآني زندان يزد اقدام بسيار ارزشمندي است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، عزيزا..سيفي فرماندار در بازديد از زندان مركزي، توجه ويژه مجموعه زندان ها به برنامه هاي قرآني را قابل تقدير دانست.
فرماندار يزد:

عزيزا... سیفی به اتفاق اعضاي شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد در  بازديد از زندان مركزي ،با برنامه هاي متنوع اصلاح و تربیت، بهداشت و درمان و فعالیت کلینیک مثلثی آشنا شدند.

در اين بازديد كه در معيت معاون اداره كل و رئيس زندان مركزي يزد انجام گرفت بازديد كنندگان با روال چگونگی ورود و پذیرش زنداني وارائه خدمات و سایر اقدامات اوليه آشنا شدند.

رئيس زندان مركزي برنامه هاي مدرسه قرآني سنتي مشكات، فعاليت مركز صدا و سيماي زندان و سایر فعالیت های در حال انجام برای زندانیان را تشريح نمود.

بازديد از كتابخانه ديجيتال، سالن اسكواش شهيد لاجوردي،گلخانه وپرورش قارچ از ديگر برنامه هايي بود كه انجام گرفت.

فرماندار يزد در پايان اين بازديد اقدامات صورت گرفته را قابل تقدير دانست و از مدرسه قرآني بعنوان يكي از بهترين قسمت هاي زندان مركزي نام برد و اذعان داشت: فعاليت هاي قراني و مدرسه مشكات كار بسيار بزرگ و با ارزشي است كه انشاا... بتواند زمينه اصلاح مددجويان را ايجاد نمايد.

وي افزود: خوشبختانه امكانات تهيه شده براي زندان امكانات بسيار خوبي است اما اميدواريم روز به روز از زندانيان ما كاسته شود و تعدادي هم كه در زندان هستند با برنامه هاي موجود زمينه اصلاح و تربيت و بازگشت دائمي آنان به جامعه فراهم گردد.

 

 

 

آدرس کوتاه :