شناسه : 153590474
به‌منظور برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشي فني و حرفه‌ای در مناطق آسیب‌پذیر:

اولين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در سال جديد در محل فرمانداري يزد برگزار شد


اولين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در سال جدید به رياست معاون فرماندار و حضور اعضا و مسئولین سمن‌های شهرستان در محل فرمانداري يزد تشكيل شد .

اولين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در سال جدید به رياست معاون فرماندار و حضور اعضا و مسئولین سمن‌های شهرستان در محل فرمانداري يزد تشكيل  شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري :در اين جلسه "محمدعلی جعفري " معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرماندار ضمن خیرمقدم و تبريك اعياد شعبانيه بابیان اينكه بيكاري و فقر اقتصادي  يكي از دلايل مهم آسیب‌های اجتماعي ازجمله اعتياد می‌باشد افزود :هدف از دوره‌های آموزشي می‌بایست ايجاد اشتغال و كمك به معيشت خانواده‌ها باشد .

معاون فرماندارهمچنين ازمسئولين سمن‌های حاضر در جلسه  درخواست كرد نيازهاي خود درزمینهٔ آموزش مشاغل مختلف به افراد متقاضي را بيان كنند .

وي در بخش ديگري از سخنان خود بيان كرد:شناسايي نيازهاي آموزشي براي هدفمند كردن آموزش هادرجهت ايجاد شغل و درآمد،ارائه مشاوره شغلي توسط سمن‌ها به اعضاي تحت پوشش و ساماندهي مراكز آموزشي به‌منظور جلوگيري از موازي كاري از نكات مهمي است كه بايد به آن پرداخته شود .

در ادامه جلسه  ضمن طرح نامه مركز آموزش فني و حرفه‌ای شهرستان در اين خصوص ،مسئولين سمن‌ها با اشاره به‌ضرورت وجود سازوکار مناسب براي عرضه و فروش توليدات ،درخواست‌های خود را درزمینهٔ آموزش افراد تحت پوشش به همراه عنوان مشاغل (زیلوبافی،گلیم‌بافی ،خياطي ،گشت قارچ،سفال کاری و....) مطرح كردند و در پايان جلسه مقرر شد مسئولين سمن‌های حاضر در جلسه ضمن رايزني با مراكز آموزش فني و حرفه‌ای و اداره ميراث فرهنگي شهرستان با توجه به نیازسنجی و هدفمند نمودن آموزش‌ها نسبت به ارائه نيازهاي آموزشي خود اقدام نمايند .


آدرس کوتاه :