شناسه : 695495

اولين جلسه ستاد تعاون شهرستان يزد تشكيل شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

صبح امروز جلسه ستاد تعاون شهرستان كه با حضورفرماندار و معاون سياسي و اجتماعي فرماندار و اعضاي ستاد در دفتر فرماندار يزد تشكيل شد . در اين جلسه پيرامون هفته تعاون ،  برگزاري و هماهنگي هرچه بيشتر برنامه هاي گراميداشت اين هفته بحث و تبادل نظر شد.در ادامه جلسه به معرفي تعاون و تشريح و نشر فرهنگ تعاون براي مردم تاكيد شد .درپايان جلسه فرماندار خواستار تعامل و همكاري بين ادارات شد.

                                                                                              

آدرس کوتاه :