شناسه : 87061353

اولين جلسه ستاد انتخابات شهرستان يزد تشكيل شد


اولين جلسه ستاد انتخابات شهرستان يزد به منظور بررسي مقدمات برگزاري انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، فرماندار و رئيس هيات اجرايي انتخابات شهرستان يزد در اين جلسه با بيان اينكه برگزاري انتخابات سالم وقانونمند هدف و نتيجه است؛ اظهارداشت: ضرورت دارد فعاليت هاي همه عوامل اجرايي ستاد به اين سمت معطوف شود.
«مصطفي سالاري» با اشاره به اينكه ضرورت دارد چالش هاي اجرايي انتخابات اسفند 94 بررسي و به نسبت به رفع آنها اقدام شود؛ تاكيد كرد: خوشبختانه انتخابات اسفند 94 در كمال صحت، سلامت و قانونمندي برگزار شد تا يك بار ديگر نشان داده شود كه مردم ايران همواره به نظام جمهوري اسلامي پايبند و معتقد هستند.
سالاري تصريح كرد: حضور پرشكوه مردم همانند همه دوره هاي انتخابات براي ما اولويت است چراكه دشمنان اين نظام و مرز و بوم همواره از حضور ميليوني مردم ايران در پاي صندوق هاي راي انگشت به دهان مانده اند.
 فرماندار يزد در پايان سخنانش ضمن برشمردن بخشي از نكات اجرايي وقوت انتخابات قبل به برنامه ريزي منسجم اعضاي ستاد در حوزه هاي كاري خود تاكيد كرد.
گقتني است در اين جلسه هريك از اعضا به ارائه نظرات و برنامه هاي خود پرداختند.
 

آدرس کوتاه :