شناسه : 159685209
در مراسمی با حضور فرمانداریزد وبرخی از مسئولین:

اهدای دو دستگاه تنفس مصنوعی (ونتیلاتور) توسط خیریه ریحانه الرسول به بیمارستان شهدای کارگر یزد


دو دستگاه تنفس مصنوعی برای کمک به بیماران کرونایی، توسط خیریه ریحانه الرسول (صنف زرگروجواهر یزد) به ارزش تقریبی ۵ میلیارد ریال به بیمارستان شهدای کارگر اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، در مراسمی با حضور سید محمد رستگاری فرماندار یزد، مجید درویشی مدیرکل تامین اجتماعی استان ،دکتر توحیدی فر مدیریت درمان تامین اجتماعی ،علیرضا حسنی رئیس اتاق اصناف، دکتر حاجی صادقی رئیس بیمارستان شهدای کارگر ورئیس اتحادیه صنف زرگر دو دستگاه ونتیلاتور به ارزش حدود پنج میلیارد ریال جهت مداوای بیماران کرونایی از طرف موسسه خیریه ریحانه الرسول صنف زرگر وجواهر یزد به بیمارستان شهدای کارگر اهداء گردید.


آدرس کوتاه :