فرماندار يزد :

عزيزالله سيفي در اين بازيد با تبريك 25 خرداد روز جهاني اهداء كنندگان خون گفت: شعارسازمان جهاني بهداشت در سال جاري كه ‹ هر اهداء كننده خون قهرمان است ›  و بر اين اساس اهداء كنندگان خون در هر رده سني كه باشند قهرمان واقعي هستند چون با اهداء خون خود زندگي دوباره به بيماران و نيازمندان مي بخشند.

فرماندار با اشاره به اينكه استان يزد رتبه نخست اهداء خون در كشور را دارد خاطر نشان كرد مردم يزد در سال 90 به ازاي هر هزار نفر 5/37 نفر اهداء خون داشتند در حالي كه  ميانگين كشوري به ازاي هر هزار نفر 5/22 است و اين آمار نشان دهنده پيشگامي مردم دارالعباده در كارهاي خير مي باشد.

وي  با تأكيد بر ارتقاي آگاهي و فرهنگ سازي اهداي خون تصريح كرد : تشويق و ترغيب اهداء كنندگان بر اهداء مستمر و آگاهي آعاد جامعه درخصوص اهداي خون سالم گام مؤثري در جهت فرهنگ اين كار خدا پسندانه

سيفي در اين بازديد از زحمات مدير وكاركنان سازمان انتقال خون يزد تقدير و تشكر كرد.

در ادامه خدايي مدير عامل سازمان انتقال خون يزد ضمن با اهميت خواندن فعاليت انتقال خون عملكرد اين دستگاه را حياتي دانست و خواستار توجه مسئولين استان به اين امر شد. 

وي از افتتاح ساختمان جديد اين سازمان در هفته دولت خبر داد.